Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Άδειες Εκμετάλλευσης Περιπτέρων

English

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Data and Resources

FieldValue
Modified Date
2018-07-19
Release Date
2018-07-19
Identifier
b29d2407-1417-4c04-b7f1-75c8505f5ffa
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Public Access Level
Public