Νέα

Πρώτη συζήτηση της Κοινότητας Κινητικότητας στα Τρίκαλα και προτάσεις για την κυκλοφορία στο κεντρικό σημείο της πόλης