Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ελληνικά

Παρουσιάζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Τρικκαίων

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-20
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-20
Αναγνωριστικό
82df922b-f1a6-468a-80ca-5aa0254f3699
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public