Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Ελληνικά

Δημόσιες διαβουλεύσεις Δήμου Τρικκαίων

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-20
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-20
Αναγνωριστικό
4aff05f5-4a4a-483a-b4ac-9823483df8ac
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public