Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Εκδηλώσεις

Ελληνικά

Παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Τρικκαίων

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-20
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-20
Αναγνωριστικό
1de5e5e3-fb9d-41f7-a3d3-e96128936de1
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public