Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Μετρήσεις Ύδατος

Ελληνικά

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται συλλογές και δεδομένα που αφορούν σε ύδατα των Τρικάλων.

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2019-02-25
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2019-02-25
Αναγνωριστικό
16597ab3-a65e-47c6-90e7-9b514c155aa3
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public