Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Προκηρύξεις

Ελληνικά

Προκηρύξεις Δήμου, Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-20
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-20
Αναγνωριστικό
37f1fc79-3106-49ae-baa3-610a3e9b7884
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public