Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Συλλογικά Όργανα

Ελληνικά

Παρουσιάζονται τα συλλογικά όργανα, οι συνεδριάσεις τους και οι αποφάσεις τους

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-20
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-20
Αναγνωριστικό
93e94abe-1385-4062-a834-5616cda70f1a
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public