Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Ελληνικά

Το σε εξέλιξη τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων 2018

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-08-08
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-08-08
Αναγνωριστικό
f1121abf-c00a-42f5-87cb-1468b13df611
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public