Άδειες Χρήσης

License Not Specified

Μορφή

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας (τα μεταδεδομένα του dataset) είναι επίσης διαθέσιμα στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Χρήση Ασύρματου Δικτύου Smart Trikala

Ελληνικά

Στοιχεία για τη χρήση του δημοτικού ασύρματου δικτύου (city WiFi)

Δεδομένα & Αρχεία

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-07-25
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2018-07-25
Αναγνωριστικό
732dcc6e-99bd-4edd-ace7-246bb8ffc253
Άδεια χρήσης
License Not Specified
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Public